Αρχική σελίδα Όροι Χρήσης Απαγορευμένα προϊόντα Επικοινωνία
Θα βρείτε σήμερα 13.121 αγγελίες
Όροι Χρήσης
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), το σύνολο του περιεχομένου που κάθε φορά περιέχεται στο διαδικτυακό τόπο Aggelia.eu (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»), όλο το περιεχόμενο του Aggelia.eu, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του Aggelia.eu και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να μεταδοθεί, να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του Aggelia.eu.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Το Aggelia.eu παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο επισκέπτης/χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το Aggelia.eu, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού πρόσβασης και του ονόματος χρήστη που ο ίδιος θα έχει ορίσει.

Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήστη και γενικότερα τον λογαριασμό τους. Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το Aggelia.eu για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης.
Το Aggelia.eu δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.
Μετά την δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του δεν είναι δυνατή.

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης εγγραφεί στις υπηρεσίες του Aggelia.eu συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το Aggelia.eu στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Το email, που απαιτείται να δώσει ο Χρήστης κατά την εγγραφή του, είναι απόρρητο και δε δίδεται σε κανέναν. Οι επισκέπτες/χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την email διεύθυνση του χρήστη, χωρίς να τη γνωρίζουν. To Aggelia.eu έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί την email διεύθυνση για ενημέρωση του Χρήστη για τις Υπηρεσίες του Aggelia.eu.

Ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος αποδέχεται και συμφωνεί ότι το Aggelia.eu δύναται να αποκαλύψει στοιχεία του περιεχομένου των Υπηρεσιών, εάν υποχρεωθεί από το νόμο, εφόσον κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο προκειμένου το Aggelia.eu να συμμορφωθεί σε δικαστική εντολή, να εφαρμόσει τους παρόντες όρους, να αντιμετωπίσει αιτήματα τρίτων περί παραβίασης των δικαιωμάτων τους και να προστατέψει τα πάσης φύσεως δικαιώματά τους, τους Χρήστες και το κοινό.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
1. Απαγορεύεται η χρήση αγγελίας καθαρά για λόγους διαφήμισης.
2. Μια αγγελία πρέπει να περιγράφει ένα προϊόν ή υπηρεσία.
3. Δεν επιτρέπεται να τοποθετείτε τις ίδιες αγγελίες πάνω από μία φορές.
4. Οι αγγελίες πρέπει να γράφονται με μικρά γράμματα στην ελληνική γλώσσα. Η χρήση λατινικών χαρακτήρων επιτρέπεται όπου είναι απολύτως αναγκαία.
5. Ο τίτλος της αγγελίας πρέπει να περιγράφει το προϊόν ή την υπηρεσία που διαφημίζεται. Ονόματα εταιριών, κωδικοί, διευθύνσεις ιστοσελίδων και περιττοί χαρακτήρες στον τίτλο της αγγελίας δεν επιτρέπονται.
6. Η αγγελία πρέπει να τοποθετείται στην κατηγορία που περιγράφει καλύτερα το προϊόν ή την υπηρεσία.
7. Αναλυτικές λεπτομέρειες για το προϊόν ή την υπηρεσία πρέπει να περιγράφονται στο κείμενο της αγγελίας. Τηλέφωνα και ιστοσελίδες στο κείμενο της αγγελίας δεν επιτρέπονται.
8. Το τηλέφωνο πρέπει να τοποθετείται στο αντίστοιχο πεδίο.
9. Δεν επιτρέπεται αριθμός τηλεφώνου σε αγγελίες γνωριμιών.
10. Οι σύνδεσμοι στην αγγελία πρέπει να έχουν σχέση με το προϊόν ή την υπηρεσία που προβάλλεται. Δεν επιτρέπεται σύνδεσμος προς άλλη ιστοσελίδα αγγελιών.
11. Οι εικόνες στην αγγελία πρέπει να έχουν σχέση με το προϊόν ή την υπηρεσία που προβάλλεται.
12. Τα ζώα που πωλούνται πρέπει να συμμορφώνονται με το Ελληνικό δίκαιο και τους κανονισμούς.
13. Δεν επιτρέπονται αγγελίες ή εικόνες που μπορούν να θεωρηθούν προσβλητικές.
14. Δεν επιτρέπεται να τοποθετείτε την ίδια αγγελία σε διαφορετικούς Νομούς.
15. Οι αγγελίες προϊόντων των οποίων η πώληση απαγορεύεται σύμφωνα με τον Ελληνικό νόμο δεν επιτρέπονται.

Το Aggelia.eu διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόσει και να διορθώσει όλα τα στοιχεία μιας αγγελίας ώστε να είναι σύμφωνα με τους κανόνες δημοσίευσης αγγελιών.

Σε περίπτωση που μια αγγελία δεν πληροί τους κανόνες δημοσίευσης αγγελιών, το Aggelia.eu διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τη συγκεκριμένη αγγελία.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ναρκωτικά και καπνός
Όπλα οτιδήποτε τύπου (συλλέκτες, περίστροφα, αυτόματα όπλα, στιλέτα κ.λ.π)
Τρόφιμα
Τζόγος και στοιχήματα
Πορνογραφικό υλικό
Φαρμακευτικά προιόντα
Προιόντα για αναμετάδοση που χρησημοποιούνται ή κρατούνται απο τις αρχές ασφαλείας
Τραπεζικές μετοχές και τίτλοι ή μετοχές, πιστωτικές κάρτες
Κλεμένα αντικείμενα
Μερικές χημικές ενώσεις (όπως ο υδράργυρος)
Ανθρώπινα μέλη και όργανα
Τροποποίηση πλακέτας chip σε κονσόλα
Ιατρική ή κοσμητική προετοιμασία (με εξαίρεση τα αρώματα)
Φακοί επαφής (απο ιδιώτες)
Διευθύνσεις email
Λογαριασμοί απο ιστοσελίδες
Τηλεφωνικά νούμερα
Προσβλητικό υλικό
Προιόντα που ξεκλειδώνουν τηλεφωνικές συσκευές
Αντιγραφή ή παράνομα όπλα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Το Aggelia.eu δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη/μέλους με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο Aggelia.eu και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ
Το Aggelia.eu δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω υπερσυνδέσμων (links), ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.
Το Aggelia.eu σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

COOKIES
O επισκέπτης/χρήστης/μέλος αποδέχεται να μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση από τον επισκέπτη/χρήστη/μέλους ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή του εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη/μέλους κατά την πλοήγησή του στο site. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία του επισκέπτη/χρήστη/μέλους, όπως όνομα (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password) με σκοπό, κατά την επίσκεψή του στο site ξανά, να μην είναι αναγκαία η υποβολή των ανωτέρω δεδομένων για την είσοδο και πλοήγηση του χρήστη στο Aggelia.eu.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
1. Το Aggelia.eu δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των επισκεπτών/χρηστών/μελών μεταξύ τους και δεν εμπλέκεται σε καμία δικαστική διαμάχη μεταξύ μελών ή χρηστών/επισκεπτών.
2. Το Aggelia.eu διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή και να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες/μέλη.
3. Το Aggelia.eu δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.
4. Το Aggelia.eu διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής, προσθήκης ή και κατάργησης των παραπάνω όρων χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση.

Δείτε Επίσης
Συχνές ερωτήσεις
 
Το κατάλαβα

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Εφόσον χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookie από εμάς. Μάθετε περισσότερα